Kancelaria Notarialna w Siemianowicach Śląskich | Notariusz Wojciech Wysowski

Notariat Rzeczypospolitej

tel.: (32) 204 40 37, tel. kom. 516 482 106

Informacja o plikach cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

KONTAKT

imgQrWizytowkaNOTARIUSZ Wojciech Wysowski

Plac Wolności 3/4, 41-100 Siemianowice Śląskie

tel.: (32) 204 40 37, 516 482 106
fax.: (32) 204 40 37

e-mail:  wojciechwysowski@notariusz.pl

Godziny pracy:
pn. - pt.: 9.00 - 17.00

inne godziny oraz dni możliwe po wcześniejszym ustaleniu

refresh

DOKUMENTY

W celu usprawnienia obsługi poniżej zamieszczony został wykaz podstawowych dokumentów i informacji, wymaganych przy sporządzaniu aktów notarialnych dokumentujących najczęściej występujące w praktyce umowy i oświadczenia. Wykaz ten nie ma charakteru wyczerpującego, bowiem z uwagi na okoliczności konkretnego przypadku może zachodzić konieczność przedstawienia dodatkowych, niewymienionych niżej dokumentów i danych. Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności notarialnej oraz dokumentacji koniecznej do jej przygotowania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie przedstawienie kopii dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć również drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone w Kancelarii najpóźniej przy dokonywaniu czynności.

1. SPRZEDAŻ / DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (z udziałem w gruncie):

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • w przypadku sprzedaży – cena sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty,
 • w przypadku darowizny – wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – numer rachunku bankowego zbywcy oraz umowa kredytowa do wglądu.

Jeżeli sprzedający / darujący nabył nieruchomość na podstawie dziedziczenia lub zasiedzenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, stwierdzającego, że w związku z tym nabyciem podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

2. SPRZEDAŻ / DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta – odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została założona księga wieczysta – zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, z którego wynikać będzie, że stronie zbywającej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • w przypadku sprzedaży – cena sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty,
 • w przypadku darowizny – wartość rynkowa prawa do lokalu,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – numer rachunku bankowego zbywcy oraz umowa kredytowa do wglądu.

Jeżeli sprzedający / darujący nabył prawo do lokalu na podstawie dziedziczenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa do lokalu, zachowku, bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia  wydanego przez urząd skarbowy, stwierdzającego, że w związku z tym nabyciem podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

3. SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy – wypis aktu notarialnego (do wglądu), bądź jego kopia,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy przedmiotem umowy jest jedynie część nieruchomości (działka/działki, które będą wydzielane do nowej księgi wieczystej) – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, 
 • zwięzły opis zabudowań znajdujących się na nieruchomości,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • w przypadku sprzedaży – cena sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty,
 • w przypadku darowizny – wartość rynkowa przedmiotu umowy,
 • termin wydania nieruchomości,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup – numer rachunku bankowego zbywcy oraz umowa kredytowa do wglądu.

 

4. USTANOWIENIE HIPOTEKI / SŁUŻEBNOŚCI / UŻYTKOWANIA:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • informacja o stanie cywilnym strony składającej oświadczenie o ustanowieniu prawa,
 • przy ustanawianiu hipoteki – do wglądu dokument zawierający w swej treści czynność prawną, z której wynika wierzytelność mająca być zabezpieczona hipotecznie lub stwierdzający istnienie takiej wierzytelności (np. umowa kredytu, pożyczki, sprzedaży itp.),
 • przy ustanawianiu służebności (opcjonalnie) – mapa z zaznaczonym sposobem wykonywania służebności (przebiegiem drogi dojazdowej, umiejscowieniem urządzeń przesyłowych itp.), która zgodnie z życzeniem strony może stanowić załącznik do aktu notarialnego.

Jeżeli nieruchomość lub prawo, które ma zostać obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, nabyte zostało na podstawie dziedziczenia albo zasiedzenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, stwierdzającego, że s związku z tym nabyciem podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

5. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA USTANAWIAJĄCA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, względnie informacja o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa (nie dotyczy umów przedmałżeńskich).

6. TESTAMENT:

 • dane osób powołanych do spadku (zapisobierców, wykonawcy testamentu, osób obciążonych obowiązkiem wykonania polecenia ) – imiona, nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
 • przy testamencie z zapisem windykacyjnym lub zwykłym – opis przedmiotu zapisu (w przypadku gdy przedmiotem zapisu ma być nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta  – konieczny będzie numer księgi wieczystej).

7. PEŁNOMOCNICTWO:

 • dane osobowe pełnomocnika, (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr PESEL, adres zamieszkania),
 • zakres umocowania,
 • przy upoważnieniu do zbycia / nabycia / obciążenia lub innej czynności mającej za przedmiot konkretną nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego – numer księgi wieczystej (w przypadku lokali spółdzielczych – dane lokalu lub numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona).

8. POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL spadkodawcy,
 • wszystkie testamenty sporządzone przez spadkodawcę (w tym odwołane) – jeżeli były sporządzane,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców dziedziczących z spadek ustawy (w przypadku osób, które nie zawierały związku małżeńskiego - akt urodzenia, w pozostałych przypadkach akt małżeństwa),
 • jeśli w skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość – numer księgi wieczystej.

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY DODATKOWE:

 • dokument pełnomocnictwa – jeżeli strona dokonuje czynności przez pełnomocnika,
 • wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską – jeżeli w małżeństwie nabywcy obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub numer KRS – jeżeli stroną aktu notarialnego jest podmiot ujawniony w powyższym Rejestrze,
 • uchwała organu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności (o ile konieczność jej uzyskania wynika z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych danego podmiotu),
 • dokument wykazujący następstwo prawne po osobie ujawnionej w księdze wieczystej (przykładowo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, o przysądzeniu własności, o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie) – jeżeli stroną aktu jest podmiot, którego prawo nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową oraz wypis z rejestru gruntów – jeżeli w akcie notarialnym ma zostać zamieszczony wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wypis z rejestru budynków lub kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – jeżeli w akcie notarialnym ma zostać zamieszczony wniosek o ujawnianie budynku w księdze wieczystej,
 • decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta w sprawie zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości, jeżeli podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • wyciąg z wykazu zmian gruntowych (wykaz synchronizacyjny) – jeżeli nastąpiła zmiana powierzchni nieruchomości, która nie została ujawniona w księdze wieczystej.

OPŁATY NOTARIALNE

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności. Maksymalną wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według obowiązującej stawki 23%.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o notariacie, jeśli strona zamierzająca dokonać czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, z wnioskiem o zwolnienie jej w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z podobnym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi wówczas Skarb Państwa.

Notariusz, jako płatnik oblicza, pobiera od podatnika (odpowiedniej strony czynności notarialnej) i przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

 • podatek określony w ustawie z dnia 09 września 2000 r., o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku czynności dokonanych w formie aktu notarialnego,
 • podatek określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w przypadku darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy lub ugody w przedmiocie zniesienia współwłasności.

Jeżeli w sporządzanym akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz zobowiązany jest pobrać od wnioskodawców tę opłatę i przekazać ją w ustawowym terminie na rachunek właściwego sądu rejonowego.

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, notariusz Wojciech Wysowski dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, w tym między innymi:
  • umowy dokumentujące obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego oraz spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
  • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przedłużenie terminu wieczystego użytkowania,
  • oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych (służebności: gruntowych, osobistych przesyłu, ustanowienie użytkowania, ustanowienie hipoteki),
  • oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, umowy określające sposób zarządu nieruchomością wspólną oraz umowy o podział nieruchomości do korzystania,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy o dożywocie oraz umowy renty,
  • umowy majątkowe małżeńskie oraz umowy o podział majątku wspólnego,
  • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • umowy zbycia spadku oraz udziału w spadku,
  • testamenty,
  • oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku,
  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów art. 777 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
  • umowy (akty założycielskie) spółek prawa handlowego oraz ich zmiany,
  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, mające skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia stron, mogące mieć skutki prawne, wskazanej stronie przeciwnej,
 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń spółek, stowarzyszeń, spółdzielni  i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Spisuje również protokoły, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa drugiej strony,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Więcej artykułów…

 1. KANCELARIA NOTARIALNA