Kancelaria Notarialna w Siemianowicach Śląskich | Notariusz Wojciech Wysowski

Notariat Rzeczypospolitej

tel.: (32) 204 40 37, tel. kom. 516 482 106

KANCELARIA NOTARIALNA

Kancelaria Notarialna notariusza Wojciecha Wysowskiego realizuje pełny zakres czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną, zapewniając dokonywanie czynności w sposób bezpieczny i sprawny, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej.

Lokal Kancelarii mieści się w ścisłym centrum Siemianowic Śląskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta, na pierwszym piętrze kamienicy przy Placu Wolności nr 3. 

Kancelaria realizuje kompletny wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy przewidziane są ustawą - Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu umówienia czynności notarialnej prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią. Notariusz bądź pracownicy udzielą Państwu informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz opłat i podatków, jakie wiążą się z daną czynnością.

Wszelkie wyjaśnienia i informacje w przedmiocie czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu dokonanie czynności notarialnej możliwe jest również poza wyznaczonymi godzinami urzędowania oraz w dni wolne od pracy.